ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 14 2020 09:35:25
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร้อยโทหญิง ปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ จังหวัดอุบลราชธานี มาศึกษาดูงาน เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จำนวน ๘๗ ท่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
Link