เดิน - วิ่งเติมบุญบ้านธรรมชาติล่าง ๒๐๒๐
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 14 2020 09:30:05
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ และข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “เดิน - วิ่งเติมบุญบ้านธรรมชาติล่าง ๒๐๒๐” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสร้างอุโบสถวัดธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐๐ คน ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑
Link