Satree Open House ๒๐๒๐
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 07 2020 14:13:36
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “๘๔ ปี Satree Open House ๒๐๒๐” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
Link