งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 13 2020 09:24:12

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด Link