วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 13 2020 09:04:31
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวัน “วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นาวาเอกกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ และนายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน โดยการจัดงานดังกล่าวทางจังหวัดตราด กองทัพเรือ อำเภอแหลมงอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมระลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย ในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้าง กับเรือรบฝรั่งเศส บริเวณหมู่เกาะช้าง เมื่อ ๗๙ ปีที่แล้ว ณ เวทีแถลงข่าวบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด