สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราดเนื่องในในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 09 2020 09:52:20
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหัวส่วนราชการในจังหวัดตราด น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ร.(ท.) , นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดตราด , นายสุทัศน์ วัฒนกูล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด , นาวาเอกยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ,พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ,นางสาวภัทธร ธนภัทภูรินท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราด เนื่องในในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓