ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๑๑
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 07 2020 13:50:25
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมงาน “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง” ครั้งที่ ๑๑ เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อชาวตราด ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดวัชคามคชทวีป ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด