พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
โพสต์โดย webmaster on มกราคม 06 2020 09:46:22
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๖๘ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยก่อนการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) เป็นประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง หัวใจของพระพุทธศาสนา หรือ โอวาทปาติโมกข์ ๓ ประการ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแด่สาวกทั้ง ๑,๒๕๐ รูป คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใส ขอให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) ยังได้อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ประชาชนที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด และ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด