(Big Cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์โดย webmaster on ตุลาคม 01 2019 15:24:36
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๓
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราด ณ บริเวณศูนย์ประสานงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ