โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 03 2019 14:35:27
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยทำการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา