โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒
โพสต์โดย webmaster on กันยายน 03 2019 14:32:49
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา