"กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยและพิธีครอบครู"
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 22 2019 12:29:37
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทย จังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ "กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยและพิธีครอบครู" ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดท่าโสม ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด