การสัมภาษณ์ข้อมูลจากคณะผู้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 07 2019 14:59:37
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รับการสัมภาษณ์ข้อมูลจากคณะผู้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อประกอบการศึกษาการดำเนินโครงการศึกษาและประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria For Destinations : GSTC For Destinations) ในพื้นที่ ต้นแบบ อพท.๓ (เกาะหมากจังหวัดตราด) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๒