การประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๓
โพสต์โดย webmaster on สิงหาคม 05 2019 15:51:17
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาและตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุอย่างแท้จริง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓