“จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ”
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 10 2019 10:09:59
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำบางพระกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ภายใต้โครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมด้วยประชาชนจิตอาสาในอำเภอเมืองตราด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ โดยพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะในชุมชนและลำคลองบางพระ ณ ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตำบลบางพระ จังหวัดตราด