ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 31 2019 12:09:40
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร.ท.หญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ มาศึกษาดูงาน เรื่อง "การบริหารจัดการคุณภาพชีวิต " ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓