ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 31 2019 12:06:07
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัริย์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี