ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม จังหวัดสุโขทัย
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 31 2019 12:00:34
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร.ท.หญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม จังหวัดสุโขทัย มาศึกษาดูงาน เรื่อง "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริตและการบริหารจัดการที่ดี " ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓