ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 14 2019 15:30:48
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๕ ท่าน มาศึกษาดูงาน เรื่อง "การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓