จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ คลองบางพระ
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 10 2019 16:15:19
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำบางพระกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ภายใต้โครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมด้วยประชาชนจิตอาสาในอำเภอเมืองตราด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ โดยพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะในชุมชนและลำคลองบางพระโดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี ณ ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตำบลบางพระ จังหวัดตราด