พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 08 2019 15:18:27
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้าง เข้าร่วมประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทและพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี