งดเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อน
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 18 2019 12:00:36
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนรวมถึงการปรับปรุงบำรุงดิน ในพื้นที่ส่งเสริมเกษตรนาแปลงใหญ่ พร้อมทั้งหว่านเมล็ดปอเทืองและสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณแปลงนาข้าวของนายวิชัย ท่าพริก ตำบลท่าพริก อำเมือง จังหวัดตราด