วันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค. 62
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 01 2019 15:36:17

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ฐานะประธานคณะทำงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ อาทิ เกมส์ เครื่องเล่น กิจกรรมด้านวิชาการ ตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงบนเวที ดนตรี ฯลฯ โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด