รณรงค์แยกก่อนทิ้ง
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 01 2019 15:27:02

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ฐานะประธานคณะทำงานจัดงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ของจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมงาน ณ สถานที่เก็บกักของเสียอันตรายจากชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี