โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17
โพสต์โดย webmaster on กุมภาพันธ์ 01 2019 15:14:28

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ฐานะประธานคณะทำงานจัดงานโครงการ ”โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ร่วมกับโรงพยาบาลตราด และจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน เข้าร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมี
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี