ต่อต้านคอร์รับชันสากล 7 ธ.ค. 61
โพสต์โดย webmaster on ธันวาคม 28 2018 15:33:10

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่ายกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี