พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปี 2559 -2560
โพสต์โดย webmaster on พฤศจิกายน 30 2018 10:26:08

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนตราด ประจำปี 2559 -2560 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 120 คน เข้ารับใบอนุปริญญาบัตร ประกอบด้วย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 22 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 31 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 29 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 17 คน และสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนตราด