นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าสนามกีฬาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าสนามกีฬาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ ช้างขาวเกมส์ “ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้
Link
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 14 2020 · พิมพ์
ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าเมือง(ท่าจอด)
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าเมือง(ท่าจอด) ต.แสนตุ้ง เพื่อใช้สำหรับการต้อนรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวมถึงนักท่องเที่ยว ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ ช้างขาวเกมส์ “ ในระหวันที่วันที่ ๑๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้
Link
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 14 2020 · พิมพ์
ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าสนามกีฬากลาง,สนามกีฬาหน้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด และพื้นที่รับรองสำหรับการจัดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๖ เช่น หน้าเมืองจังหวัดตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ เป็นต้น เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๖๓) “ ช้างขาวเกมส์ “ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้
Link
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 14 2020 · พิมพ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ ร้อยโทหญิง ปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคันไร่ จังหวัดอุบลราชธานี มาศึกษาดูงาน เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จำนวน ๘๗ ท่าน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
Link
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 14 2020 · พิมพ์
เดิน - วิ่งเติมบุญบ้านธรรมชาติล่าง ๒๐๒๐
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ และข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “เดิน - วิ่งเติมบุญบ้านธรรมชาติล่าง ๒๐๒๐” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ และส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสร้างอุโบสถวัดธรรมชาติล่าง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖๐๐ คน ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑
Link
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 14 2020 · พิมพ์
ประชุมการเตรียมการจัดงานตราดรำลึก ๑๑๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานตราดรำลึก ๑๑๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด
Link
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2020 · พิมพ์
Satree Open House ๒๐๒๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “๘๔ ปี Satree Open House ๒๐๒๐” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ พนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
Link
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 07 2020 · พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันมาฆบูชา 2563

8 กุมภาพันธ์ 2563
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 6

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.35 วินาที 7,688,717 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์