นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ ธันวาคม 06 2019 · พิมพ์
พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก และบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ ธันวาคม 06 2019 · พิมพ์
โครงการดำเนินงานศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ อบจ.ตราด
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมศาสนบำบัด ฟังธรรม ฝึกสมาธิให้ความรู้และตรวจสุขภาพประจำปี โครงการดำเนินงานศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (Day Care Center) ประจำปี ๒๕๖๒ และเปิดป้ายอาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชุมการเตรียมการจัดงานโครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัดฯและกลุ่มชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตราด ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงได้จัดสร้างอาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ให้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุมาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดตราด ได้มีส่วมร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
· webmaster เมื่อ ธันวาคม 06 2019 · พิมพ์
งานกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลตราด “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลตราด “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลา ๑๐๐ ปีตราดรำลึก
สำหรับการแข่งขัน “ดอกบัวเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งสริมสุขภาพ พลานามัย ของบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลตราดทุกคนให้สมบูรณ์ มีอารมณ์สดชื่นแจ่มใส รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกประเภท
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 29 2019 · พิมพ์
งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินชาวตราดสานต่อปณิธานแม่
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัด ร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินชาวตราดสานต่อปณิธานแม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 26 2019 · พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ครั้งที่ 112562
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 26 2019 · พิมพ์
โครงการ Say No to Plastic Bags
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายณรงค์ศักดิ์ เพ็ชรกำจัด ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะจากห้างสรรพสินค้าโรบินสันในการประชาสัมพันธ์ “องค์กรปลอดถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ Say No to Plastic Bags ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เดินหน้ารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในทุกวันที่ ๔ ของเดือน โรบินสันจะงดให้ถุงพลาสติก แก่นักช้อป พร้อมเชิญชวนนักช้อปเตรียมถุงผ้ามาช็อปจากบ้าน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้ถุงพลาสติก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 26 2019 · พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2562
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 5

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 6,954,819 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์