นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มาศึกษาดูงาน เรื่อง "การบริหารและการให้บริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จำนวน ๔๕ ท่าน " ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 19 2019 · พิมพ์
กิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการปฏิบัติธรรม “วันอาสาฬหบูชา”
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ตามโครงการปฏิบัติธรรม “วันอาสาฬหบูชา” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาล “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 19 2019 · พิมพ์
โครงการปฏิบัติธรรม “วันอาสาฬหบูชา” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น พร้อมรับฟังธรรม และเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจังหวัดตราด ตามโครงการปฏิบัติธรรม “วันอาสาฬหบูชา” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน เทศกาล “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 19 2019 · พิมพ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มาศึกษาดูงาน เรื่อง "การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๑๕๐ ท่าน " ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 19 2019 · พิมพ์
วางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านเป็นปีที่ ๓๓๑
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านเป็นปีที่ ๓๓๑ โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 19 2019 · พิมพ์
การรับตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance AssessmentLPA) ประจำปี ๒๕๖๒
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ดำเนินการรับตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๒ จากทีมตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สำหรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ได้ประเมินจำนวน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑)ด้านการบริหารจัดการ ๒)ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓)ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ๔)ด้านการบริการสาธารณะ และ ๕)ด้านธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 09 2019 · พิมพ์
ต้อนรับ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งได้พูดคุยถึงการบรรจุกีฬาปัญจกีฬาเข้าในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ (พ.ศ.๒๕๖๓) “ช้างขาวเกมส์” จังหวัดตราด และสาระประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องประกาศชนิดกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติฯ จำนวน ๔๗ ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต ๒ ชนิดกีฬา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 09 2019 · พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันอาสาฬหบูชา

16 กรกฎาคม 2562
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 8

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Themes Modify By kruwa
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 5,819,995 ผู้เข้าเยี่ยมชม

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์