นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
การฝึกอบรมการสร้างภาคีเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมการสร้างภาคีเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมืองตราดเอฟซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังตราด และเกษตรกรเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองจังหวัดตราด เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 16 2019 · พิมพ์
ประธานเปิดถนนหนองกลม - ประชาชนพัฒนา
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดถนนหนองกลม - ประชาชนพัฒนา และร่วมทำกิจกรรมปั่นจักรยาน ปล่อยพันธ์ปลา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ตำบลหนองเสม็ด สระหนองกลม บ้านท่าตะเภา จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 12 2019 · พิมพ์
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยทำการฝึกอบรมและศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
· webmaster เมื่อ กันยายน 03 2019 · พิมพ์
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
· webmaster เมื่อ กันยายน 03 2019 · พิมพ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 40 ท่าน
· webmaster เมื่อ กันยายน 02 2019 · พิมพ์
โครงการบ้านมั่นคงชนบท
เมื่อวันที่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิด โครงการบ้านมั่นคงชนบท ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 26 2019 · พิมพ์
พิธีการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด เพื่อพัฒนาผู้เรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด (กศน.ตราด) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 26 2019 · พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันพระบรมราชสมภพ ร.10

28 กรกฎาคม 2562
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 6

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Themes Modify By kruwa
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

แสดงผลในเวลา: 0.07 วินาที 6,323,413 ผู้เข้าเยี่ยมชม

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์