นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
แบบคำร้องขอโอนข้าราชการ
08 ธันวาคม 2021
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้ก
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางงาม จ.สุพรรณบุรี
6 ก.พ. 57 นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางงาม จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 โดยมีร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายก อบจ.ตราด กล่าวบรรยายสรุปฯ
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2014 พิมพ์
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายประสงค์ ไชยราช รองนายก อบจ.ตราด คณะทำงานฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2014 พิมพ์
18 ม.ค. 57 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมพิธี "18 ม.ค. 57 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มกราคม 24 2014 พิมพ์
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมพิธี "17 ม.ค. 57 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มกราคม 24 2014 พิมพ์
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
นายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 14 2013 พิมพ์
วันปิยะมหาราช (23 ต.ค.2556)
วันปิยะมหาราช (23 ต.ค.2556) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำโดย นายวิเชียร ทรัยพ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 ณ หน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 24 2013 พิมพ์
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ.2555
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ.2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ทันต่อการการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลต่อผู้ประกอบการเอกชนที่ประกอบกิจการค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม และยาสูบ โดยมีสาระสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศ โดยเสียภาษีเกี่ยวกับการนี้ รวมทั้งยื่นจดทะเบียนสถานการค้า เปลี่ยนแปลง ยกเลิก โอนสถานการค้าประเภทนี้ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีอัตราการเรียกเก็บ คือ น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ และยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์ ผู้ประกอบการสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายนิติกร สำนักปลัด อบจ.ตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1800 ต่อ 11
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 28 2012 พิมพ์
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
Facebook
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 14

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
กระดาน ถาม-ตอบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.12 วินาที 39,106,395 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์