นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แสกนหรือคลิ้ก
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายก อบจ.ตราด สมาชิกสภา อบจ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3
· webmaster เมื่อ มีนาคม 27 2014 พิมพ์
ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายธีรศักดิ์ จันทรเนตร ที่ปรึกษานายก อบจ.ตราด สมาชิกสภา อบจ. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3
· webmaster เมื่อ มีนาคม 26 2014 พิมพ์
วันท้องถิ่นไทย
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 26 2014 พิมพ์
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาขวัญ จังหวัดระยอง
28 ก.พ. 2557 นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด คณะทำงาน สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาขวัญ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 03 2014 พิมพ์
วันคนพิการจังหวัดตราด ประจำปี 2557 (18 ก.พ.2557)
วันคนพิการจังหวัดตราด ประจำปี 2557 (18 ก.พ.2557) นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2557 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมกับชมรมคนพิการจังหวัดตราด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น ที่ลานเอนกประสงค์ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีคนพิการจำนวนมากเข้าร่วมงาน
· webmaster เมื่อ มีนาคม 03 2014 พิมพ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา
"14 ก.พ.57 วันมาฆบูชา" (12 ก.พ. 57) นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมคณะทำงานฯ ข้าราชการ และพนักงานฯ ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ บริเวณ พุฑมณฑลจังหวัดตราด โดยในภาคค่ำมีกิจกรรมฟังธรรมและเวียนทียน และภาคเช้า (13 ก.พ.27) มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 21 2014 พิมพ์
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางงาม จ.สุพรรณบุรี
6 ก.พ. 57 นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางงาม จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 โดยมีร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายก อบจ.ตราด กล่าวบรรยายสรุปฯ
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2014 พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันมหิดล

24 กันยายน 2563
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 7

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที 12,059,884 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์