นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2564

แสกนหรือคลิ้ก
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 2 มีนาคม 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 02 2021 · พิมพ์
กิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile)
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (Children Development Fund Mobile) ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรม ณ กองบังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 01 2021 · พิมพ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้พันจ่าเอกมานะ ทองสิมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี ณ โบสถ์ดิน วัดทับทิมสยาม จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 25 2021 · พิมพ์
โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายสุทัศน์ ทศดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ตามโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน พร้อมมอบปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด บ้านคลองหินดำ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 22 2021 · พิมพ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 18 2021 · พิมพ์
ร่วมพิธีเบิกเนตรองค์พระประธานพระพุทธมหามงคล และเปิดป้าย อาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ เรือนจำจังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเบิกเนตรองค์พระประธานพระพุทธมหามงคล และเปิดป้าย อาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ เรือนจำจังหวัดตราด โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายบุญญรักษ์ บุญญาธิการ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการก่อสร้าง พร้อมนิมนต์ พระสงฆ์9รูป เจริญพุทธมนต์ เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิริมงคล กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องโทษ ซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ แห่งนี้จะใช้เป็นที่ให้ เจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ต้องโทษ ได้ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ณ อาคารปฏิบัติธรรมบุญญาธิการ เรือนจำจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 17 2021 · พิมพ์
ประชุมการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
วันที่11 กุมภาพันธ์ 2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด นำโดยนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายแพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศในระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น 3
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 15 2021 · พิมพ์
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 14

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 16,541,996 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์