นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
แบบคำร้องขอโอนข้าราชการ
08 ธันวาคม 2021
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้ก
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) จังหวัดจันทบุรี
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 01 2022 · พิมพ์
ร่วมงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565
25 พฤษภาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565 ซึ่งจังหวัดตราด โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมกับทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ในจังหวัดตราด ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งก่อนการเปิดงานได้จัดให้มีขบวนแห่รถผลไม้จากทุกอำเภอในจังหวัดตราด รวมทั้งสาวงามผู้เข้าประกวดธิดาระกำหวาน ประจำปี 2565 จำนวน 18 คน ให้ประชาชนที่เข้าร่วมงามได้ชม
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 01 2022 · มีต่อ · 1129 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ
25 พฤษภาคม 2565
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
พบปะจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ (ระยะที่ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 บริเวณริมคลองบางพระ ข้างสำนักงานโครงการชลประทานตราด พร้อมทั้งปล่อยแพพัฒนาคลองบางพระ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ดำเนินการจัดสร้างเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 01 2022 · มีต่อ · 1016 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565
20 พฤษภาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
มอบหมายให้นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565 ที่ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการแถลงข่าว
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 01 2022 · มีต่อ · 986 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
20 พฤษภาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
มอบหมายให้นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดฯ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ อุทยานการเรียนรู้ตราด (Trat TK Park)
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 01 2022 · พิมพ์
โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ (ระยะที่ 1)
18 พฤษภาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
พร้อมด้วย นายเอนก ทองลอย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสาธารณสุข นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พันจ่าเอกมานะ ทองสิมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วม Kick Off กิจกรรมโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ (ระยะที่ 1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สระสีเสียด (หน้าโครงการชลประทานตราด) ต้นน้ำคลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 22 2022 · มีต่อ · 931 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
12 พฤษภาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ ณ ลานจอดรถด้านหลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 22 2022 · พิมพ์
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
Facebook
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 11

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
กระดาน ถาม-ตอบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.10 วินาที 39,106,669 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์