นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางงาม จ.สุพรรณบุรี
6 ก.พ. 57 นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บางงาม จ.สุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 โดยมีร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี เลขานุการนายก อบจ.ตราด กล่าวบรรยายสรุปฯ
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2014 พิมพ์
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายประสงค์ ไชยราช รองนายก อบจ.ตราด คณะทำงานฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3
· webmaster เมื่อ กุมภาพันธ์ 11 2014 พิมพ์
18 ม.ค. 57 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมพิธี "18 ม.ค. 57 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มกราคม 24 2014 พิมพ์
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมพิธี "17 ม.ค. 57 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มกราคม 24 2014 พิมพ์
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
นายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน อบจ.ตราดร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 14 2013 พิมพ์
วันปิยะมหาราช (23 ต.ค.2556)
วันปิยะมหาราช (23 ต.ค.2556) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำโดย นายวิเชียร ทรัยพ์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 ณ หน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 24 2013 พิมพ์
การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ.2555
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พ.ศ.2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ทันต่อการการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลต่อผู้ประกอบการเอกชนที่ประกอบกิจการค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม และยาสูบ โดยมีสาระสำคัญที่ผู้ประกอบกิจการทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศ โดยเสียภาษีเกี่ยวกับการนี้ รวมทั้งยื่นจดทะเบียนสถานการค้า เปลี่ยนแปลง ยกเลิก โอนสถานการค้าประเภทนี้ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีอัตราการเรียกเก็บ คือ น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ และยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์ ผู้ประกอบการสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายนิติกร สำนักปลัด อบจ.ตราด หมายเลขโทรศัพท์ 0-3951-1800 ต่อ 11
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 28 2012 พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันพระบรมราชสมภพ ร.10

28 กรกฎาคม 2562
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 4

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Themes Modify By kruwa
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 6,323,264 ผู้เข้าเยี่ยมชม

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์