นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
แบบคำร้องขอโอนข้าราชการ
08 ธันวาคม 2021
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้ก
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
31 มีนาคม 2565
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพร้อมทั้งกล่าวอาศีรวาทราชสดุดี เนื่องในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งจังหวัดตราดจัดพิธีขึ้น โดยมีตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ข้าราชการจากหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 20 2022 · พิมพ์
งานวันคนพิการจังหวัดตราด ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดเนื่องในวันคนพิการสากล พร้อมทั้ง
นายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานวันคนพิการจังหวัดตราด ประจำปี 2565 “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน”
ณ ศูนย์แสดงสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
· webmaster เมื่อ เมษายน 20 2022 · มีต่อ · 347 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
งานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี
23 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระ-จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และบริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก
· webmaster เมื่อ มีนาคม 28 2022 · พิมพ์
ร่วมพิธีทำบุญเมือง เนื่องในโอกาสการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี
22 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญเมือง เนื่องในโอกาสการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 116 ปี เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง นำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หรือเมื่อ 116 ปีที่ผ่านมา โดยมีชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 28 2022 · พิมพ์
งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
18 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดมอบหมายให้นายนิธิศ ผดุงลักษณ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
· webmaster เมื่อ มีนาคม 28 2022 · มีต่อ · 390 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมกำหนดแนวทางการแสดงละคร แสง และเสียง
15 มีนาคม 2565
นายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการแสดงละคร แสง และเสียง ครั้งที่ 1/2565 ในการแสดงแสง และเสียงในระบบ Multimedia และอากาศยานบนท้องฟ้า “116 ปี ตราดรำลึก สงาดแสงแห่งความสุข” ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช หน้าศาลากลางจังหวัดตราด ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้มีนายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด, ร้อยโทหญิงปานทิพย์ อยู่ดี และนายมนัส ชลาลัย เลขานุการนายกฯ, นายรังสิต สินธุนาวาและนายอุทัย ตันชัย ที่ปรึกษากิติมศักดิ์, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 20 2022 · พิมพ์
วันสตรีสากล
วันที่ 11 มีนาคม 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 “สตรีตราด สร้างสรรค์พลังสตรีไทย ประจำปี 2565” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญขององค์กรสตรีและส่งเสริมให้องค์กรสตรีและสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับสตรีที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ภายในจังหวัดตราด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดที่ศูนย์แสดงสินค้าฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมี
นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
· webmaster เมื่อ มีนาคม 18 2022 · พิมพ์
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
Facebook
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 23

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
กระดาน ถาม-ตอบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 34,233,689 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์