นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2564

แสกนหรือคลิ้ก
แถลงข่าวการจัดงาน 115 ปี วันตราดรำลึก ประจำปี พ.ศ. 2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564
นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นายสุรชัย เจียมกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน 115 ปี วันตราดรำลึก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นางสาว เสาวลักษณ์ หนูเผือก รองมิสแกรนด์ตราด ปี 2019 ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดขึ้น บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 18 2021 · พิมพ์
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันตราดรำลึก” ครบรอบ 115 ปี
วันที่ 16 มีนาคม 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันตราดรำลึก” ครบรอบ 115 ปี ประจำปี 2564 โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 18 2021 · พิมพ์
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
วันที่ 9 มีนาคม 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ มอบปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมอบปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนและตัวแทนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ในเขตตำบลหนองโสนและพื้นที่ต่างๆในจังหวัดตราด เพื่อนำไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ จี สเตเดี้ยม ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดตราด
ทั้งนี้ การมอบปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนและตัวแทนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยจะมอบให้แต่ละพื้นที่ในเขตต่างๆ ในจังหวัดตราด เพื่อนำไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดตราดต่อๆไป
· webmaster เมื่อ มีนาคม 18 2021 · พิมพ์
ประชุมเตรียมงานตราดรำลึก 115 ปี
วันที่ 8 มีนาคม 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมเตรียมงานตราดรำลึก 115 ปี พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมจังหวัดตราด ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
· webmaster เมื่อ มีนาคม 18 2021 · พิมพ์
ถวายสักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสการจัดงาน "วันตราดรำลึก ครบรอบ 115 ปี" ประจำปี 2564
วันที่ 4 มีนาคม 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ถวายสักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสการจัดงาน "วันตราดรำลึก ครบรอบ 115 ปี" ประจำปี 2564 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 04 2021 · พิมพ์
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ในวันที่ 3 มีนาคม 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ มอบปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมอบปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนและตัวแทนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่ในเขตอำเภอคลองใหญ่ เพื่อนำไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มีนาคม 04 2021 · พิมพ์
เยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
วันที่ 3 มีนาคม 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายศราวุฒิ ชอบรส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อคืนวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบ้านของนายสะอื้น เจริญลาภ โดยได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเป็นการปลอบขวัญใน เหตุการณ์ดังกล่าว
· webmaster เมื่อ มีนาคม 04 2021 · พิมพ์
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 12

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 16,541,700 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์