นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
กีฬาลีลาส การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “ตราดเกมส์”
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกีฬาลีลาส การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “ตราดเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ จังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ๕,๐๐๐ ที่นั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 13 2019 · พิมพ์
เปิดงานฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเกาะช้างประจำปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเกาะช้างประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง บ้านคลองสน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีนายยงยุทธ ชีวะสุขะ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเกาะช้างเป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับงานฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเกาะช้างประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 13 2019 · พิมพ์
ประชุมตรียมความพร้อมโครงการสานพลังท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ชั้น ๓
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 13 2019 · พิมพ์
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระอารามหลวง วัดโยธานิมิต ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 13 2019 · พิมพ์
การแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ (ภาคกลาง) “ตราดเกมส์”
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมชมการแข่งขันเยาวชนระหว่างเยาวชนจากจังหวัดจันทบุรี พบกับ เยาวชนจากจังหวัดชลบุรี ในรายการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ (ภาคกลาง) “ตราดเกมส์” โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายศุภมิตร ชินศรี รองผู้ว่าราชการตราด นายธนวัฒน์ รัตนธรรม ผู้อำนวยการ กทท.จ.ตราด นายศักดิ์สิทธิ ฉายแสง นายกสมาคมกีฬาจังหวัดตราด ชมการแข่งขัน ณ PSN SNOOKER CLUB ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกกีฬาสนุกเกอร์จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 13 2019 · พิมพ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการจัดการ ท่องเที่ยว โดยมี นางสาวสุพรรณี สินค้ำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานในสังกัดฯ เป็นตัวแทนต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาอุทยานการเรียนรู้ตราด (TK PARK) การบริหารจัดการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๗๒ คน ณ ห้องพิพิธอาเซียน อุทยานการเรียนรู้ตราด อุทยานการเรียนรู้ตราด (TK PARK)
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 13 2019 · พิมพ์
กิจกรรม (Walk Run Bike Fighting Stroke 2562)
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ ข้าราชการ
และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรม
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 04 2019 · มีต่อ · 33 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน 2562
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 4

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 6,954,786 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์