นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวัน “วีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นาวาเอกกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๑ และนายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอแหลมงอบ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน โดยการจัดงานดังกล่าวทางจังหวัดตราด กองทัพเรือ อำเภอแหลมงอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมระลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทยที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย ในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้าง กับเรือรบฝรั่งเศส บริเวณหมู่เกาะช้าง เมื่อ ๗๙ ปีที่แล้ว ณ เวทีแถลงข่าวบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มกราคม 13 2020 · พิมพ์
ปีใหม่ศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุอำเภอคลองใหญ่
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มกราคม 13 2020 · พิมพ์
สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราดเนื่องในในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และหัวส่วนราชการในจังหวัดตราด น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ร.(ท.) , นายสุรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ อัยการจังหวัดตราด , นายสุทัศน์ วัฒนกูล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด , นาวาเอกยุทธนา สระดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ,พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ,นางสาวภัทธร ธนภัทภูรินท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราด เนื่องในในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓
· webmaster เมื่อ มกราคม 09 2020 · พิมพ์
ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๑๑
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมงาน “ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง” ครั้งที่ ๑๑ เพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อชาวตราด ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดวัชคามคชทวีป ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มกราคม 07 2020 · พิมพ์
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๖๘ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยก่อนการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) เป็นประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง หัวใจของพระพุทธศาสนา หรือ โอวาทปาติโมกข์ ๓ ประการ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแด่สาวกทั้ง ๑,๒๕๐ รูป คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใส ขอให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) ยังได้อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ประชาชนที่มาร่วมตักบาตรในครั้งนี้ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด และ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มกราคม 06 2020 · พิมพ์
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดโยธานิมิ(อารามหลวง) จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มกราคม 06 2020 · พิมพ์
อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร สภาองค์การฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมอวยพรแด่ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการก้าวไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นของหน่วยงานเรา และเป็นปีแห่งความหวังใหม่ที่ทุกท่านจะพบแต่สิ่งที่ดีงาม มีความสุข และประสบความสำเร็จในทุกด้าน โดยในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงออกถึงความสามัคคีในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเดินหน้าก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จะยังคงยึดมั่นในพลังแห่งความสามัคคี และนำเอาความรักที่มีต่อองค์กรมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้พัฒนาก้าวหน้าสืบต่อไป
ขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากอุปสรรค ภยันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึ่งปรารถนาโดยทั่วกัน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
· webmaster เมื่อ มกราคม 06 2020 · พิมพ์
เวลาในขณะนี้
Countdown
วันตรุษจีน 2563

25 มกราคม 2563
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 9

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.07 วินาที 7,489,112 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์