นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
แบบคำร้องขอโอนข้าราชการ
08 ธันวาคม 2021
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้ก
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

21 มิถุนายน 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 18 2022 · พิมพ์
ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี จ.ตราด

20 มิถุนายน 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดตราด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมวัดหนองบัว
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 18 2022 · พิมพ์
โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ

15 มิถุนายน 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงานโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ พร้อมปล่อยแพพัฒนาคลองบางพระ จำนวน 2 ลำ ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 บริเวณริมคลองบางพระ ข้างวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง หรือวัดโบสถ์
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 18 2022 · มีต่อ · 548 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8

9 มิถุนายน 2565
นายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยตัวแทนในสังกัดฯ ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราดโดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในงานรัฐพิธี
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 18 2022 · มีต่อ · 629 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมซักซ้อมการตรวจประเมิน LPA 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเตรียมเอกสารการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 18 2022 · พิมพ์
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา INLINE SPEED SKATE

4 มิถุนายน 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา INLINE SPEED SKATE รายการ “SINGHA INLINE SPEED SKATE THAILAND CIRCUIT 2022 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ ฉายแสง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตราด นายธนวัฒน์ รัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท. จังหวัดตราด นายอาชวิน จันทรเวช ประธานชมรมกีฬาเอกซ์ตรีมจังหวัดตราด ร่วมกับสมาคมกีฬาเอกซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 03 2022 · มีต่อ · 1125 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2565
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าสาร อาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก และบริเวณลานหน้าพระบรม-
ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 03 2022 · มีต่อ · 1059 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
Facebook
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 11

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
กระดาน ถาม-ตอบ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.09 วินาที 39,106,380 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์