นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เชิดชูเกียรติบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
:: WELCOME TO องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด= "เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา"::

คลิ้กที่รูป

คลิ้กที่รูป

คลิ้กที่รูป

คลิ้กที่รูป
เปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนายธรรมนูญ อภิบาลศรี ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ตราด กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 03 2020 · พิมพ์
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2 กรกฎาคม 2563 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกําหนดจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยมี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วย พล.ร.ท.อนุชา นาคทับทิม ราชองครักษ์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกําหนดจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดตราด ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ทางมูลนิธิ พอ.สว. และจังหวัดตราด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทั้งด้านสถานที่ รวมทั้งด้านการถวายความปลอดภัย
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 03 2020 · พิมพ์
มอบหน้ากากอนามัยตัวแทนผู้สูงอายุจังหวัดตราด
30 มิถุนายน 2563
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่ร้อยตำรวจโทสมบัติ ชูพินิจ ตัวแทนผู้สูงอายุจังหวัดตราด เพื่อนำไปมอบให้แก่ชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ในเขตจังหวัดตราด ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 03 2020 · พิมพ์
กิจกรรมเวทีวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเวทีวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เพื่อนำเสนอผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดตราด ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 02 2020 · พิมพ์
ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ "ลงมือทำคือคำตอบ" ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ดอกไม้เพื่อแม่
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ "ลงมือทำคือคำตอบ" ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ดอกไม้เพื่อแม่ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๔ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีนายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานในพิธี
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 23 2020 · พิมพ์
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 มิถุนายน 2563
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มอบหมายให้นายอนุศักดิ์ เป้าบุญปรุง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้ติดตาม ณ ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด สาขา 2 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 19 2020 · พิมพ์
พิธีเปิดศูนย์บริการอาหารไก่ชุมชนตราดเอฟซี
12 มิถุนายน 2563
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการอาหารไก่ชุมชนตราดเอฟซี บ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี สำหรับศูนย์บริการอาหารไก่ชุมชนตราดเอฟซี บ้านท่ากุ่ม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้สมทบงบประมาณ ประจำปี 2563 ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พันธุ์พื้นเมืองตราด เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินเกษตร และยังเป็นการอนุรักษ์สายพันธ์ุไก่พื้นเมืองจังหวัดตราดอีกด้วย
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริมอาชีพ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เริ่มคลี่คลาย โดยรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ผ่านสินเชื่อของ ธกส. โดยกู้ 1 ล้านบาท เสียดอกเบี้ย 100 บาท / ปี โดยสินเชื่อดังกล่าวจะสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่มีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 15 2020 · พิมพ์

อ่านรายละเอียด คลิ้กที่นี่
Untitled Document

หน้าแสดงรายการประชาสัมพันธ์ ถ้าอยากดูรายละเอียด ต้องเข้าไปดูที่ระบบประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด คลิ้กที่นี่
Untitled Document

หน้าแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าอยากดูรายละเอียด ต้องเข้าไปดูที่ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ตราดเวลาในขณะนี้
Countdown
วันอาสาฬหบูชา

5 กรกฎาคม 2563
สุ่มภาพ
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด


แบบสำรวจ
ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุด ของ อบจ.ตราด

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
0% [0 โหวต]

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
100% [2 โหวต]

ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
0% [0 โหวต]

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
0% [0 โหวต]

ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
ด้านการบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม
0% [0 โหวต]

ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
0% [0 โหวต]

โหวต: 2
คุณต้อง เข้าระบบก่อนโหวต.
เริ่มเมื่อ: 09.06.17
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
วารสารทางวิชาการของ สถ.
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 3

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.07 วินาที 9,826,933 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์