นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

กองกิจการสภา อบจ.

กองแผนและงบประมาณ

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
ข้อบัญญัตินำมัน,ยาสูบ
01 พฤศจิกายน 2012
๑๓ ฟอนท์ มาตรฐานราชการไทย
28 ตุลาคม 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ประจำปี 2564

แสกนหรือคลิ้ก
:: WELCOME TO องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด= "เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา"::
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันพืชมงคล

คลิ้กที่รูป

คลิ้กที่รูป
โครงการจ้างงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือโครงการจ้างงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดฯ และคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 28 2021 · พิมพ์
ประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดที่สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด
สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
· webmaster เมื่อ เมษายน 08 2021 · พิมพ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี
วันที่ 6 เมษายน 2564
นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดคลองมะนาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
· webmaster เมื่อ เมษายน 07 2021 · พิมพ์
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ทางจังหวัดตราดได้มีการจัดแถวเว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมพิธี รวมทั้งมีการคัดกรองผู้เข้าร่วมพิธีตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 07 2021 · พิมพ์
โครงการเรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff @เขาระกำเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
วันที่ 2 เมษายน 2564
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเรือนจำท่องเที่ยว Cook & Coff @เขาระกำเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เรือนจำจังหวัดตราดซึ่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดขึ้น โดยมีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม บริเวณเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
· webmaster เมื่อ เมษายน 05 2021 · พิมพ์
กีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ครั้งที่ 18
วันที่ 31 มีนาคม 2564
นายเจริญ ชลาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “กีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล ครั้งที่ 18 โดยมีนายเสกสรร วิรัชนีย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เขต 4 บ่อไร่ นายวศิน พงษ์ศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 02 2021 · พิมพ์
โครงการงานประกวดการทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ”
วันที่ 31 มีนาคม 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการงานประกวดการทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม 1(ห้องสนฉัตร) อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 02 2021 · พิมพ์

อ่านรายละเอียด คลิ้กที่นี่
Untitled Document

หน้าแสดงรายการประชาสัมพันธ์ ถ้าอยากดูรายละเอียด ต้องเข้าไปดูที่ระบบประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด คลิ้กที่นี่
Untitled Document

หน้าแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าอยากดูรายละเอียด ต้องเข้าไปดูที่ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ตราด
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
ชุมชน อบจ.ตราด
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 8

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 17,350,496 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์