นายก อบจ.ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เมนู
โครงสร้าง อบจ.ตราด
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายนิติบัญญัติ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุข

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชน อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประชาชนควรรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รางวัลของ อบจ.ตราด

---------------------

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการดำเนินงาน

แผนอัตรากำลัง

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน

รายงานการประชุมสภาท้อง ถิ่น

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ

ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด

เมนูอื่นๆที่อยู่ในเว็บบอร์ด

ITA

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ศาลปกครอง
กฎหมาย
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า

บทความล่าสุด
· 10 ประโยชน์ของการดื่...
· สุดยอด 15 อาหารล้างพ...
· วิธีเพิ่ม IQ 6 วิธีอ...
ดาวน์โหลดล่าสุด
แบบคำร้องขอโอนข้าราชการ
08 ธันวาคม 2021
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเก็บภาษีจากการค...
14 กรกฎาคม 2021
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียม
13 กรกฎาคม 2021
คำแถลงนโยบายนายก อบจ
23 กุมภาพันธ์ 2021
ยาสูบ
06 พฤษภาคม 2017
ผู้พักในโรงแรม
06 พฤษภาคม 2017
แบบขออนุญาต
06 พฤษภาคม 2017
(น้ำมัน,ก๊าซ)
06 พฤษภาคม 2017
ขั้นตอนการชำระภาษี
06 พฤษภาคม 2017
ประกาศ อบจ.กำหนดแบบพิมพ์
01 พฤศจิกายน 2012
กิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
คำทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน
พยากรณ์อากาศ
แบบสำรวจความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

แสกนหรือคลิ้ก
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนจังหวัดตราด ในภาพรวม ประจำปี พ.ศ.2564

แสกนหรือคลิ้ก
:: WELCOME TO องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด= "เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา"::

คลิ้กที่รูป
facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
วันที่ 28 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 29 2021 · พิมพ์
โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและผู้นำศาสนาในจังหวัตตราด
วันที่ 28 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและผู้นำศาสนาในจังหวัตตราด ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้นำทางศาสนาอิสลามให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่หลักการของศาสนาอิสลามให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปภายในชุมชนและทำให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและทำนุบำรุงศาสนาอิสลาม ให้คงอยู่คู่กับสังคมจังหวัดตราดสืบต่อไป ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 29 2021 · พิมพ์
รับมอบหมอนยางพาราจำนวน 350 ลูก
วันที่ 22 กันยายน 2564
นายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายธนกฤต กุมภะ ส.อบจ.ตราด เขต 9 อำเภอเมืองตราด และหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบหมอนยางพาราจำนวน 350 ลูก จากนายชัยฤทธิ์ บัวแสง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดและคณะ ,นายวศิน พงษ์ศิริ ,นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด และตัวแทนจากสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ร่วมมอบในครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 28 2021 · พิมพ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
วันที่ 20 กันยายน 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 21 2021 · พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหงัดตราด เข้าร่วมประชุมในครั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
สำหรับมูลนิธิบำรุงค่ายลูกเสือจังหวัดตราด(ม.ค.ส.) เป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงินไว้สำหรับช่วยดูแลรักษา ซ่อมแซมทำความสะอาดสถานที่ อาคารและค่าเครื่องมือเครื่องใช้ของค่ายลูกเสือจังหวัดตราด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสิ่งจำเป็นในค่าย เช่น ซื้อเครื่องมือใช้สอย อุปกรณ์อันจำเป็นแก่กิจการลูกเสืออีกด้วย
· webmaster เมื่อ กันยายน 15 2021 · พิมพ์
ป็นประธานการติดตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนสิงหาคม 2564
วันที่ 1 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานการติดตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเข้าร่วมการติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 03 2021 · พิมพ์
ร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามงาน โครงการช่วยเหลือประชาชนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 1 กันยายน 2564
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือติดตามงาน โครงการช่วยเหลือประชาชนในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทั่วประเทศมีประกาศสั่งปิดสถานที่ต่างๆเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้สถานประกอบการบางแห่งต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงาน และเลิกจ้าง มีแรงงานบางส่วนกลับคืนสู่ภูมิลำเนาประชาชนไม่มีรายได้และประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัว ดังนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดตราด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 03 2021 · พิมพ์

อ่านรายละเอียด คลิ้กที่นี่
Untitled Document

หน้าแสดงรายการประชาสัมพันธ์ ถ้าอยากดูรายละเอียด ต้องเข้าไปดูที่ระบบประชาสัมพันธ์

อ่านรายละเอียด คลิ้กที่นี่
Untitled Document

หน้าแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าอยากดูรายละเอียด ต้องเข้าไปดูที่ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ตราด
วันเวลาในขณะนี้
คำแถลงนโยบายนายก อบจ.ตราด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด


สำนักงาน ป.ป.ช.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ อบจ.ตราด
จริยธรรมของข้าราชการ อบจ.ตราด
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ.ตราด

ลิ้งภายใน อบจ.ตราด
แบบสำรวจความต้องการของประชาชนในการบริการของ อบจ.ตราด


โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด

Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด
Trat TK Park - อุทยานการเรียนรู้ตราด

วารสารทางวิชาการของ สถ.
e-service
Facebook
หน่วยงานต่างๆ

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สายด่วนรัฐบาล
สายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ชาวต่างประเทศ
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 28

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 3
· สมาชิกคนล่าสุด: nany_nanny
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 เบอร์โทรศัพท์ 039-518000 เบอร์โทรสาร 039-518000 ต่อ 26 E-Mail: m_tratpao@hotmail.com

แสดงผลได้ดีกับ Mozilla firefox

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 26,388,874 ผู้เข้าเยี่ยมชม
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์