กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ค้นหา
อาร์เอสเอส

ดูโพสต์ใหม่

ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อเรื่อง บอร์ด/คลับ โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์ประสานงานattachment ผลการประมูล admin 2018-7-17 073 admin 2018-7-17 10:23
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยร่วมพัฒนา 1 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมิงattachment สัญญาต่างๆ admin 2018-7-17 090 admin 2018-7-17 10:19
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปะเดา 2 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านชุมพลattachment สัญญาต่างๆ admin 2018-7-17 069 admin 2018-7-17 10:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางattachment ผลการประมูล admin 2018-7-13 061 admin 2018-7-13 11:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณซุ้มประตูหน้าเมืองattachment ผลการประมูล admin 2018-7-13 077 admin 2018-7-13 10:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า บริเวณคลองไก่แบ้attachment ผลการประมูล admin 2018-7-12 059 admin 2018-7-12 15:11
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 41 รายการattachment ผลการประมูล admin 2018-7-12 073 admin 2018-7-12 13:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการattachment ผลการประมูล admin 2018-7-12 070 admin 2018-7-12 11:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดี่มattachment ผลการประมูล admin 2018-7-11 060 admin 2018-7-11 15:52
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียน จำนวน 9 รายการattachment ผลการประมูล admin 2018-7-11 070 admin 2018-7-11 11:06
ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างattachment สนทนาทั่วไป admin 2018-7-10 0194 admin 2018-7-10 16:00
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 2attachment ผลการประมูล admin 2018-7-9 065 admin 2018-7-9 14:58
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 2attachment ผลการประมูล admin 2018-7-6 069 admin 2018-7-6 14:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์attachment ผลการประมูล admin 2018-7-6 0103 admin 2018-7-6 14:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับเดือนพฤษภาคม 2561attachment ผลการประมูล admin 2018-7-3 062 admin 2018-7-3 14:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มattachment ผลการประมูล admin 2018-7-3 060 admin 2018-7-3 14:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 รายการattachment ผลการประมูล admin 2018-6-29 0145 admin 2018-6-29 16:21
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง อบจ.ตราดattachment สัญญาต่างๆ admin 2018-6-29 085 admin 2018-6-29 14:48
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดattachment จัดซื้อจัดจ้าง admin 2018-6-29 096 admin 2018-6-29 14:37
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มattachment จัดซื้อจัดจ้าง admin 2018-6-29 063 admin 2018-6-29 11:05
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงาน อบจ.ตราด)attachment สัญญาต่างๆ admin 2018-6-29 092 admin 2018-6-29 10:51
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2561attachment การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด admin 2018-6-27 061 admin 2018-6-27 12:38
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2560attachment การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด admin 2018-6-27 044 admin 2018-6-27 12:36
รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560attach_img รางวัลของ อบจ.ตราด admin 2018-6-21 064 admin 2018-6-27 08:48
ผลการคัดเลือก อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559attach_img รางวัลของ อบจ.ตราด admin 2018-6-21 057 admin 2018-6-27 08:48
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง อบจ.ตราดattachment สัญญาต่างๆ admin 2018-6-26 068 admin 2018-6-26 16:47
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอนattachment สัญญาต่างๆ admin 2018-6-26 068 admin 2018-6-26 16:46
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561attachment แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป admin 2018-6-26 058 admin 2018-6-26 16:43
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 043 admin 2018-6-26 16:13
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 054 admin 2018-6-26 16:12
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 050 admin 2018-6-26 16:12
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 037 admin 2018-6-26 16:11
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 033 admin 2018-6-26 16:11
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 039 admin 2018-6-26 16:10
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 040 admin 2018-6-26 16:08
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 053 admin 2018-6-26 16:07
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 13/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 043 admin 2018-6-26 16:00
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 039 admin 2018-6-26 16:00
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 038 admin 2018-6-26 15:58
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 060 admin 2018-6-26 15:57
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 039 admin 2018-6-26 15:54
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 039 admin 2018-6-26 15:53
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 038 admin 2018-6-26 15:53
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 050 admin 2018-6-26 15:52
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 037 admin 2018-6-26 15:51
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 035 admin 2018-6-26 15:50
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 043 admin 2018-6-26 15:46
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 038 admin 2018-6-26 15:42
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 026 admin 2018-6-26 15:41
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 16/2559attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 037 admin 2018-6-26 15:40
ขึ้นไปด้านบน
ปั้มไลค์ ดูหนังออนไลน์