กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

ค้นหา
อาร์เอสเอส

ดูโพสต์ใหม่

ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อเรื่อง บอร์ด/คลับ โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์ประสานงานattachment ผลการประมูล admin 2 ชั่วโมงก่อน 02 admin 2 ชั่วโมงก่อน
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยร่วมพัฒนา 1 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมิงattachment สัญญาต่างๆ admin 2 ชั่วโมงก่อน 01 admin 2 ชั่วโมงก่อน
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปะเดา 2 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านชุมพลattachment สัญญาต่างๆ admin 2 ชั่วโมงก่อน 01 admin 2 ชั่วโมงก่อน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางattachment ผลการประมูล admin 4 วันก่อน 02 admin 4 วันก่อน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณซุ้มประตูหน้าเมืองattachment ผลการประมูล admin 4 วันก่อน 02 admin 4 วันก่อน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า บริเวณคลองไก่แบ้attachment ผลการประมูล admin 5 วันก่อน 02 admin 5 วันก่อน
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 41 รายการattachment ผลการประมูล admin 5 วันก่อน 02 admin 5 วันก่อน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการattachment ผลการประมูล admin 5 วันก่อน 02 admin 5 วันก่อน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดี่มattachment ผลการประมูล admin 6 วันก่อน 02 admin 6 วันก่อน
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียน จำนวน 9 รายการattachment ผลการประมูล admin 6 วันก่อน 02 admin 6 วันก่อน
ประกาศ อบจ.ตราด เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างattachment สนทนาทั่วไป admin 7 วันก่อน 086 admin 7 วันก่อน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 2attachment ผลการประมูล admin 2018-7-9 07 admin 2018-7-9 14:58
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 2attachment ผลการประมูล admin 2018-7-6 05 admin 2018-7-6 14:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์attachment ผลการประมูล admin 2018-7-6 04 admin 2018-7-6 14:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับเดือนพฤษภาคม 2561attachment ผลการประมูล admin 2018-7-3 07 admin 2018-7-3 14:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มattachment ผลการประมูล admin 2018-7-3 06 admin 2018-7-3 14:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 รายการattachment ผลการประมูล admin 2018-6-29 07 admin 2018-6-29 16:21
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง อบจ.ตราดattachment สัญญาต่างๆ admin 2018-6-29 010 admin 2018-6-29 14:48
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดattachment จัดซื้อจัดจ้าง admin 2018-6-29 013 admin 2018-6-29 14:37
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มattachment จัดซื้อจัดจ้าง admin 2018-6-29 012 admin 2018-6-29 11:05
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงาน อบจ.ตราด)attachment สัญญาต่างๆ admin 2018-6-29 07 admin 2018-6-29 10:51
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2561attachment การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด admin 2018-6-27 08 admin 2018-6-27 12:38
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2560attachment การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด admin 2018-6-27 06 admin 2018-6-27 12:36
รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560attach_img รางวัลของ อบจ.ตราด admin 2018-6-21 016 admin 2018-6-27 08:48
ผลการคัดเลือก อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559attach_img รางวัลของ อบจ.ตราด admin 2018-6-21 016 admin 2018-6-27 08:48
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง อบจ.ตราดattachment สัญญาต่างๆ admin 2018-6-26 08 admin 2018-6-26 16:47
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอนattachment สัญญาต่างๆ admin 2018-6-26 011 admin 2018-6-26 16:46
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561attachment แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป admin 2018-6-26 011 admin 2018-6-26 16:43
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 06 admin 2018-6-26 16:13
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 16:12
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 16:12
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 16:11
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 04 admin 2018-6-26 16:11
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 16:10
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 16:08
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2561attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 04 admin 2018-6-26 16:07
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 13/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 04 admin 2018-6-26 16:00
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 12/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 16:00
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 11/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 04 admin 2018-6-26 15:58
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 15:57
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 15:54
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 15:53
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 7/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 04 admin 2018-6-26 15:53
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 15:52
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 05 admin 2018-6-26 15:51
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 04 admin 2018-6-26 15:50
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 03 admin 2018-6-26 15:46
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 04 admin 2018-6-26 15:42
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2560attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 02 admin 2018-6-26 15:41
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 16/2559attachment รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร admin 2018-6-26 02 admin 2018-6-26 15:40
ขึ้นไปด้านบน
ปั้มไลค์ ดูหนังออนไลน์