เมนูเว็บบอร์ด

อบจ.ตราด
สนทนาทั่วไป
ความเดือนร้อน
ขอความช่วยเหลือ
วันสำคัญต่างๆ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สัญญาต่างๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประมูล
ยกเลิกการสอบราคา
ส่งมอบงานจ้างฯ
ขายทอดตลาด
หน่วยตรวจสอบภายใน
สนทนาทั่วไป
กองช่าง
สนทนาทั่วไป
กองกิจการสภาฯ
สนทนาทั่วไป
กองคลัง
สนทนาทั่วไป
กองป้องกันฯ
สนทนาทั่วไป
กองการศึกษาฯ
สนทนาทั่วไป
กองแผนฯ
สนทนาทั่วไป
สำนักปลัดฯ
สนทนาทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
สนทนาทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
เกาะช้าง
เกาะกูด
เกาะหมาก
วัดโยธานิมิตร
บ้านน้ำเชี่ยว
แหลมงอบ
อ่าวตาลคู่
เกาะไม้ซี้
น้ำตกสะพานหิน
หาดมุกแก้ว
น้ำตกเขาสลัดได
แผนที่จังหวัด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
แผนอัตรากำลัง
ประชาชนควรรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เชิดชูเกียรติบุคคล
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร2
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด
รางวัลของ อบจ.ตราด
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
หน้าต่างใหม่ แสดง: กระทู้ทั้งหมด เวลาทั้งหมด เรียงลำดับ: โพสต์ล่าสุด|สำคัญ
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ปักหมุด 1 กรุณาสมัครสมาชิก attach_img digest admin 2012-11-15 01344 admin 2012-11-15 13:51
โพล ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุดของ อบจ.ตราด digest admin 2012-10-26 01408 admin 2012-10-26 22:40
ปักหมุด 1 ประกาศ : กฏ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติการใช้บอร์ด New admin 2012-10-24 01558 admin 2012-10-24 22:03
  กระทู้   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 attachment admin 2015-10-11 0799 admin 2015-10-11 21:14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557 attachment admin 2015-10-11 0603 admin 2015-10-11 21:13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557 attachment admin 2015-10-11 0564 admin 2015-10-11 21:13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557 attachment admin 2015-10-11 0571 admin 2015-10-11 21:12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557 attachment admin 2015-10-11 0637 admin 2015-10-11 21:12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557 attachment admin 2015-10-11 0641 admin 2015-10-11 21:11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557 attachment admin 2015-10-11 0600 admin 2015-10-11 21:10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557 attachment admin 2015-10-11 0547 admin 2015-10-11 21:09
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557 attachment admin 2015-10-11 0594 admin 2015-10-11 21:08
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556 attachment admin 2015-10-11 0572 admin 2015-10-11 21:04
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556 attachment admin 2015-10-11 0625 admin 2015-10-11 21:04
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556 attachment admin 2015-10-11 0567 admin 2015-10-11 21:03

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 250 ตัวอักษร
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์
ขึ้นไปด้านบน
ปั้มไลค์ ดูหนังออนไลน์