เมนูเว็บบอร์ด

อบจ.ตราด
สนทนาทั่วไป
ความเดือนร้อน
ขอความช่วยเหลือ
วันสำคัญต่างๆ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สัญญาต่างๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประมูล
ยกเลิกการสอบราคา
ส่งมอบงานจ้างฯ
ขายทอดตลาด
หน่วยตรวจสอบภายใน
สนทนาทั่วไป
กองช่าง
สนทนาทั่วไป
กองกิจการสภาฯ
สนทนาทั่วไป
กองคลัง
สนทนาทั่วไป
กองป้องกันฯ
สนทนาทั่วไป
กองการศึกษาฯ
สนทนาทั่วไป
กองแผนฯ
สนทนาทั่วไป
สำนักปลัดฯ
สนทนาทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
สนทนาทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
เกาะช้าง
เกาะกูด
เกาะหมาก
วัดโยธานิมิตร
บ้านน้ำเชี่ยว
แหลมงอบ
อ่าวตาลคู่
เกาะไม้ซี้
น้ำตกสะพานหิน
หาดมุกแก้ว
น้ำตกเขาสลัดได
แผนที่จังหวัด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
ประกาศต่างๆ อบจ.ตราด
ประกาศ ทั่วไป
หน้าต่างใหม่ แสดง: กระทู้ทั้งหมด เวลาทั้งหมด เรียงลำดับ: โพสต์ล่าสุด|สำคัญ
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ปักหมุด 1 กรุณาสมัครสมาชิก attach_img digest admin 2012-11-15 0954 admin 2012-11-15 13:51
โพล ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุดของ อบจ.ตราด digest admin 2012-10-26 0997 admin 2012-10-26 22:40
ปักหมุด 1 ประกาศ : กฏ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติการใช้บอร์ด New admin 2012-10-24 01122 admin 2012-10-24 22:03
  กระทู้   
สัญญาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายอิเร็ม-นาแกลง หมู่ที่ 5 attachment New admin 3 วันก่อน 09 admin 3 วันก่อน
สัญญาปรับปรุงต่อเติมเส้นทางเดินจักรยาน ซอยหนองน้ำหวาน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน attachment New admin 3 วันก่อน 06 admin 3 วันก่อน
สัญญาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย attachment New admin 4 วันก่อน 07 admin 4 วันก่อน
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายธรรมชาติ-น้ำตก 2 ชั้น หมู่ที่ 5 attachment New admin 4 วันก่อน 06 admin 4 วันก่อน
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เขาสุเทพ หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน attachment admin 2018-2-14 012 admin 2018-2-14 11:06
สัญญางานก่อสร้างคานซ่อมเรือเล็ก เพื่อส่งเสริมอาชีพการประมงชายฝั่ง หมู่ที่ 3 attachment admin 2018-2-8 018 admin 2018-2-8 16:25
สัญญาจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายบ่อไทร-ท่าโสม ตำบลคลองใหญ่ attachment admin 2018-1-25 021 admin 2018-1-25 11:16
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเนินตะบก หมู่ที่ 1 attachment admin 2018-1-25 018 admin 2018-1-25 10:48
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 9 attachment admin 2018-1-25 019 admin 2018-1-25 10:47
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเปรม บ้านโคก attachment admin 2018-1-25 020 admin 2018-1-25 10:44
สัญญาจ้างเลขที่ 2/2561 ก่อสร้างหินเรียงยาแนวกั้นน้ำเซาะตลิ่ง attachment admin 2018-1-24 021 admin 2018-1-24 09:27
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 33/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถาน attachment admin 2018-1-19 021 admin 2018-1-19 13:26
สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561 สัญญาจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจร สายมาบค้างคาว-บางเบ้า attachment admin 2018-1-18 019 admin 2018-1-18 16:06
ต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 53/2560 ก่อสร้างสะพานทางขึ้น-ลง เชื่อมศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) attachment admin 2018-1-12 045 admin 2018-1-12 09:39
ต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 50/2560 ก่อสร้างอาคารเชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ attachment admin 2018-1-12 037 admin 2018-1-12 09:36
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดเล็ก ความจุ 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 attachment admin 2018-1-9 037 admin 2018-1-9 15:40
สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา จังหวัดตราด attachment admin 2018-1-8 037 admin 2018-1-8 13:43

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 250 ตัวอักษร
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์
ขึ้นไปด้านบน
ปั้มไลค์ ดูหนังออนไลน์