เมนูเว็บบอร์ด

อบจ.ตราด
สนทนาทั่วไป
ความเดือนร้อน
ขอความช่วยเหลือ
วันสำคัญต่างๆ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สัญญาต่างๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประมูล
ยกเลิกการสอบราคา
ส่งมอบงานจ้างฯ
ขายทอดตลาด
หน่วยตรวจสอบภายใน
สนทนาทั่วไป
กองช่าง
สนทนาทั่วไป
กองกิจการสภาฯ
สนทนาทั่วไป
กองคลัง
สนทนาทั่วไป
กองป้องกันฯ
สนทนาทั่วไป
กองการศึกษาฯ
สนทนาทั่วไป
กองแผนฯ
สนทนาทั่วไป
สำนักปลัดฯ
สนทนาทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
สนทนาทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
เกาะช้าง
เกาะกูด
เกาะหมาก
วัดโยธานิมิตร
บ้านน้ำเชี่ยว
แหลมงอบ
อ่าวตาลคู่
เกาะไม้ซี้
น้ำตกสะพานหิน
หาดมุกแก้ว
น้ำตกเขาสลัดได
แผนที่จังหวัด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
แผนอัตรากำลัง
ประชาชนควรรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เชิดชูเกียรติบุคคล
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร2
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด
รางวัลของ อบจ.ตราด
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
หน้าต่างใหม่ แสดง: กระทู้ทั้งหมด เวลาทั้งหมด เรียงลำดับ: โพสต์ล่าสุด|สำคัญ
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ปักหมุด 1 กรุณาสมัครสมาชิก attach_img digest admin 2012-11-15 01344 admin 2012-11-15 13:51
โพล ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุดของ อบจ.ตราด digest admin 2012-10-26 01408 admin 2012-10-26 22:40
ปักหมุด 1 ประกาศ : กฏ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติการใช้บอร์ด New admin 2012-10-24 01558 admin 2012-10-24 22:03
  กระทู้   
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กซอยร่วมพัฒนา 1 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมิง attachment admin 2018-7-17 0171 admin 2018-7-17 10:19
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปะเดา 2 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านชุมพล attachment admin 2018-7-17 0141 admin 2018-7-17 10:16
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง อบจ.ตราด attachment admin 2018-6-29 0207 admin 2018-6-29 14:48
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงาน อบจ.ตราด) attachment admin 2018-6-29 0192 admin 2018-6-29 10:51
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง อบจ.ตราด attachment admin 2018-6-26 0180 admin 2018-6-26 16:47
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน attachment admin 2018-6-26 0170 admin 2018-6-26 16:46
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินอเนก-ทางกลางหมู่ที่ ตำบลท่าโสม attachment admin 2018-6-26 0159 admin 2018-6-26 11:22
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยหลวงอรรถราษฎร์ภักดี-แหลมสะบ้า หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ attachment admin 2018-6-22 0177 admin 2018-6-22 13:42
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ เชื่อมตำบลห้วยแร้ง attachment admin 2018-6-22 0155 admin 2018-6-22 13:40
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายเนินตะบก-เขามะพูด หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแร้ง attachment admin 2018-6-21 0190 admin 2018-6-21 09:31
สัญญาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด ตำบลวังกระแจะ attachment admin 2018-6-21 0171 admin 2018-6-21 09:24
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกีตสายบ้านสมมิตร พลาเกตุ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะกูด attachment admin 2018-6-14 0176 admin 2018-6-14 08:57
สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายมุ่งคีรี หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด attachment admin 2018-6-13 0196 admin 2018-6-13 10:09
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไม้หอม-คลองใจ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างทูน attachment admin 2018-6-13 0154 admin 2018-6-13 09:51
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยร่วมมิตร-ประดู่ส้ม หมู่ที่ 6 ตำบลสะตอ attachment admin 2018-6-12 0128 admin 2018-6-12 12:38
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแอ่งกระปุก หมู่ที่ 1 attachment admin 2018-6-8 0193 admin 2018-6-8 12:09
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางขึ้น-ลง เชื่อมศูนย์แสดงสินค้า (OTOP) attachment admin 2018-5-30 0203 admin 2018-5-30 16:18

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 250 ตัวอักษร
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์
ขึ้นไปด้านบน
ปั้มไลค์ ดูหนังออนไลน์