เมนูเว็บบอร์ด

อบจ.ตราด
สนทนาทั่วไป
ความเดือนร้อน
ขอความช่วยเหลือ
วันสำคัญต่างๆ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สัญญาต่างๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประมูล
ยกเลิกการสอบราคา
ส่งมอบงานจ้างฯ
ขายทอดตลาด
หน่วยตรวจสอบภายใน
สนทนาทั่วไป
กองช่าง
สนทนาทั่วไป
กองกิจการสภาฯ
สนทนาทั่วไป
กองคลัง
สนทนาทั่วไป
กองป้องกันฯ
สนทนาทั่วไป
กองการศึกษาฯ
สนทนาทั่วไป
กองแผนฯ
สนทนาทั่วไป
สำนักปลัดฯ
สนทนาทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
สนทนาทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
เกาะช้าง
เกาะกูด
เกาะหมาก
วัดโยธานิมิตร
บ้านน้ำเชี่ยว
แหลมงอบ
อ่าวตาลคู่
เกาะไม้ซี้
น้ำตกสะพานหิน
หาดมุกแก้ว
น้ำตกเขาสลัดได
แผนที่จังหวัด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
แผนอัตรากำลัง
ประชาชนควรรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เชิดชูเกียรติบุคคล
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร2
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด
รางวัลของ อบจ.ตราด
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
หน้าต่างใหม่ แสดง: กระทู้ทั้งหมด เวลาทั้งหมด เรียงลำดับ: โพสต์ล่าสุด|สำคัญ
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ปักหมุด 1 กรุณาสมัครสมาชิก attach_img digest admin 2012-11-15 01344 admin 2012-11-15 13:51
โพล ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุดของ อบจ.ตราด digest admin 2012-10-26 01408 admin 2012-10-26 22:40
ปักหมุด 1 ประกาศ : กฏ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติการใช้บอร์ด New admin 2012-10-24 01558 admin 2012-10-24 22:03
  กระทู้   
ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ attachment admin 2018-6-18 0140 admin 2018-6-18 09:35
ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายอิเร็ม-นาแกลง attachment admin 2018-6-12 0142 admin 2018-6-12 12:56
ส่งมอบงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายธรรมชาติ-น้ำตก 2 ชั้น หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่ attachment admin 2018-6-12 0206 admin 2018-6-12 12:34
ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เพื่อเป็นสถานศึกษาดูงาน attachment admin 2018-6-6 0156 admin 2018-6-6 08:52
ส่งมอบงานจ้างงวดสุดท้าย โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสายนาคประสิทธิ์-บางปรง หมู่ที่ 3 attachment admin 2018-5-21 0148 admin 2018-5-21 14:56
ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(Cape Seal) สายอ่างประมง-ทุ่งพราย attachment admin 2018-5-16 0194 admin 2018-5-16 13:31
ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างหินเรียงยาแนวกั้นน้ำเซาะตลิ่ง คลองบำโรณ หมู่ที่ 4 attachment admin 2018-5-11 0157 admin 2018-5-11 16:24
ส่งมอบงานจ้าง(งวดสุดท้าย) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมเส้นทางเดินจักรยาน attachment admin 2018-5-10 0157 admin 2018-5-10 10:19
ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดเล็ก ความจุ 12 ลบ.ม. attachment admin 2018-5-7 0147 admin 2018-5-7 11:23
ส่งมอบงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง attachment admin 2018-4-20 0194 admin 2018-4-20 11:14
ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เขาสุเทพ หมู่ที่ 4 ตำบลช้างทูน attachment admin 2018-4-19 0188 admin 2018-4-19 13:52
ส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางขึ้น-ลง เชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล attachment admin 2018-3-21 0291 admin 2018-3-21 10:32
ส่งมอบงานจ้างงวดที่ 1 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวสายเนินตาแมว attachment admin 2018-3-19 0258 admin 2018-3-19 10:21
ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระเก็บน้ำบ้านหนองกรวด attachment admin 2018-3-9 0258 admin 2018-3-9 09:38
ส่งมอบงานจ้าง(งวดที่ 4) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถาน attachment admin 2018-2-26 0281 admin 2018-2-26 14:24
ส่งมอบงานจ้าง(งวดที่ 4) จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง attachment admin 2018-2-12 0242 admin 2018-2-12 15:30
ส่งมอบงานจ้าง(งวดที่ 1) ก่อสร้างอาคารเชื่อมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) attachment admin 2018-2-12 0279 admin 2018-2-12 11:15

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 250 ตัวอักษร
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์
ขึ้นไปด้านบน
ปั้มไลค์ ดูหนังออนไลน์