เมนูเว็บบอร์ด

อบจ.ตราด
สนทนาทั่วไป
ความเดือนร้อน
ขอความช่วยเหลือ
วันสำคัญต่างๆ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สัญญาต่างๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประมูล
ยกเลิกการสอบราคา
ส่งมอบงานจ้างฯ
ขายทอดตลาด
หน่วยตรวจสอบภายใน
สนทนาทั่วไป
กองช่าง
สนทนาทั่วไป
กองกิจการสภาฯ
สนทนาทั่วไป
กองคลัง
สนทนาทั่วไป
กองป้องกันฯ
สนทนาทั่วไป
กองการศึกษาฯ
สนทนาทั่วไป
กองแผนฯ
สนทนาทั่วไป
สำนักปลัดฯ
สนทนาทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
สนทนาทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
เกาะช้าง
เกาะกูด
เกาะหมาก
วัดโยธานิมิตร
บ้านน้ำเชี่ยว
แหลมงอบ
อ่าวตาลคู่
เกาะไม้ซี้
น้ำตกสะพานหิน
หาดมุกแก้ว
น้ำตกเขาสลัดได
แผนที่จังหวัด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
แผนอัตรากำลัง
ประชาชนควรรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เชิดชูเกียรติบุคคล
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร2
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด
รางวัลของ อบจ.ตราด
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
หน้าต่างใหม่ แสดง: กระทู้ทั้งหมด เวลาทั้งหมด เรียงลำดับ: โพสต์ล่าสุด|สำคัญ
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ปักหมุด 1 กรุณาสมัครสมาชิก attach_img digest admin 2012-11-15 01222 admin 2012-11-15 13:51
โพล ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุดของ อบจ.ตราด digest admin 2012-10-26 01282 admin 2012-10-26 22:40
ปักหมุด 1 ประกาศ : กฏ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติการใช้บอร์ด New admin 2012-10-24 01402 admin 2012-10-24 22:03
  กระทู้   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์ประสานงาน attachment admin 2018-7-17 061 admin 2018-7-17 10:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง attachment admin 2018-7-13 044 admin 2018-7-13 11:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณซุ้มประตูหน้าเมือง attachment admin 2018-7-13 057 admin 2018-7-13 10:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายมาบค้างคาว-บางเบ้า บริเวณคลองไก่แบ้ attachment admin 2018-7-12 049 admin 2018-7-12 15:11
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 41 รายการ attachment admin 2018-7-12 055 admin 2018-7-12 13:57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ attachment admin 2018-7-12 059 admin 2018-7-12 11:50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดี่ม attachment admin 2018-7-11 046 admin 2018-7-11 15:52
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ อุปกรณ์การเรียน จำนวน 9 รายการ attachment admin 2018-7-11 062 admin 2018-7-11 11:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 2 attachment admin 2018-7-9 055 admin 2018-7-9 14:58
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 2 attachment admin 2018-7-6 055 admin 2018-7-6 14:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ attachment admin 2018-7-6 090 admin 2018-7-6 14:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับเดือนพฤษภาคม 2561 attachment admin 2018-7-3 050 admin 2018-7-3 14:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม attachment admin 2018-7-3 052 admin 2018-7-3 14:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 รายการ attachment admin 2018-6-29 0134 admin 2018-6-29 16:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนด้านกีฬา attachment admin 2018-6-21 045 admin 2018-6-21 16:28
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยร่วมพัฒนา 1 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 attachment admin 2018-6-21 039 admin 2018-6-21 15:05
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายปะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลด่านชุมพล attachment admin 2018-6-21 041 admin 2018-6-21 15:02

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 250 ตัวอักษร
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์
ขึ้นไปด้านบน
ปั้มไลค์ ดูหนังออนไลน์