เมนูเว็บบอร์ด

อบจ.ตราด
สนทนาทั่วไป
ความเดือนร้อน
ขอความช่วยเหลือ
วันสำคัญต่างๆ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สัญญาต่างๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประมูล
ยกเลิกการสอบราคา
ส่งมอบงานจ้างฯ
ขายทอดตลาด
หน่วยตรวจสอบภายใน
สนทนาทั่วไป
กองช่าง
สนทนาทั่วไป
กองกิจการสภาฯ
สนทนาทั่วไป
กองคลัง
สนทนาทั่วไป
กองป้องกันฯ
สนทนาทั่วไป
กองการศึกษาฯ
สนทนาทั่วไป
กองแผนฯ
สนทนาทั่วไป
สำนักปลัดฯ
สนทนาทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
สนทนาทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตราด
เกาะช้าง
เกาะกูด
เกาะหมาก
วัดโยธานิมิตร
บ้านน้ำเชี่ยว
แหลมงอบ
อ่าวตาลคู่
เกาะไม้ซี้
น้ำตกสะพานหิน
หาดมุกแก้ว
น้ำตกเขาสลัดได
แผนที่จังหวัด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
ข้อบัญญัติ อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ตราด
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั่วไป
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ตราด
แผนอัตรากำลัง
ประชาชนควรรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้
เชิดชูเกียรติบุคคล
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร2
ข้อมูลรายรับรายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ผลความสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร3
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ตราด
รางวัลของ อบจ.ตราด
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
หน้าต่างใหม่ แสดง: กระทู้ทั้งหมด เวลาทั้งหมด เรียงลำดับ: โพสต์ล่าสุด|สำคัญ
โดย ตอบ/ดู โพสต์ล่าสุด
ปักหมุด 1 กรุณาสมัครสมาชิก attach_img digest admin 2012-11-15 01393 admin 2012-11-15 13:51
โพล ท่านต้องการการบริการด้านใดมากที่สุดของ อบจ.ตราด digest admin 2012-10-26 01453 admin 2012-10-26 22:40
ปักหมุด 1 ประกาศ : กฏ ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติการใช้บอร์ด New admin 2012-10-24 01608 admin 2012-10-24 22:03
  กระทู้   
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด attachment admin 2018-6-29 0241 admin 2018-6-29 14:37
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม attachment admin 2018-6-29 0209 admin 2018-6-29 11:05
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 2 attachment admin 2018-6-19 0188 admin 2018-6-19 16:22
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน หมู่ที่ 2 attachment admin 2018-6-19 0167 admin 2018-6-19 16:09
ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม attachment admin 2018-6-6 0200 admin 2018-6-6 09:56
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด attachment admin 2018-6-4 0224 admin 2018-6-4 14:02
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง attachment admin 2018-5-23 0213 admin 2018-5-23 13:32
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง attachment admin 2018-5-23 0227 admin 2018-5-23 13:19
เผยแพร่ราคากลางโครงการดำเนินการศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ อบจ.ตราด attachment admin 2018-5-21 0254 admin 2018-5-21 15:23
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หาดเฉลิมพระเกียรติปากคลองขุด หมู่ที่ 3 attachment admin 2018-5-11 0197 admin 2018-5-11 15:58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบเหียง-นากุ้งดุสิต หมู่ที่ 5 attachment admin 2018-5-11 0205 admin 2018-5-11 15:53
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนซอยร่วมพัฒนา 1 บ้านดงกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมิง attachment admin 2018-5-10 0226 admin 2018-5-10 16:05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายปะเดา 2 หมู่ที่ 6 ตำบลด่านชุมพล attachment admin 2018-5-10 0219 admin 2018-5-10 16:00
ประกาศประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนซอยหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ attachment admin 2018-5-8 0250 admin 2018-5-8 13:35
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนายสมมิตร พลาเกตุ หมู่ที่ 5 attachment admin 2018-5-7 0217 admin 2018-5-7 15:08
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายมุ่งคีรี หมู่ที่ 2 ตำบลคลองใหญ่ attachment admin 2018-5-4 0235 admin 2018-5-4 15:03
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงอรรถราษฎร์ภักดี-แหลมสะบ้า attachment admin 2018-5-4 0225 admin 2018-5-4 15:00

ตั้งกระทู้ด่วน

สามารถใส่ได้ 250 ตัวอักษร
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถโพสต์ได้ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก


ดูหนังออนไลน์ ดูหนังออนไลน์ ปั้มไลค์
ขึ้นไปด้านบน
ปั้มไลค์ ดูหนังออนไลน์